Tapiolan Venekerhon sääntömääräinen syyskokous

torstaina 23.11.2023 kello 18.00

Paikka: Otsolahti Kerhorakennus

Esityslista:

1. Kokouksen avaus;

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
   pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
    sekä liittymis-  jäsen- talvisäilytys - venepaikkahinnat
    seuraavalle kalenterivuodelle;

6. Kommodorin valinta mikäli erovuorossa

7. Valitaan hallituksen jäsenet mikäli erovuoroisia.

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
    seuraavalle kaudelle;

9. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat mainitut asiat;

10. Päätetään kokous

TERVETULOA!